CV Ludo de Schutter

Ludo De Schutter is geboren in 1944 te Ekeren, nu een deelgemeente van Antwerpen, toen een landelijke gemeente.

Na conflicten met een verstard onderwijssysteem maakt hij een wereldreis en gaat hij in 1969 werken in de agro-business, waaronder de handel in Friese pootaardappelen.

De vrije tijd wordt voornamelijk in beslag genomen door actuele kunst via musea-bezoek en tentoonstellingen. Belangrijk waren voor hem dan de Wide White Space Gallery (Antwerpen), het Van Abbemuseum (Eindhoven).

Hij huwt en heeft 3 kinderen, die naar de Rudolf Steinerschool gaan.

In 1974 wordt hij lid van de Werkgroep voor Driegeleding (NL) en in 1976 van de Aktion Dritter Weg (D).

In 1977 ontmoet hij Beuys persoonlijk op de tentoonstelling “Europalia Duitsland” in Gent.

Tussen 1977 en 1986 ontmoet hij Beuys in Düsseldorf, New York, Rotterdam, Berlijn en Tokio.

In 1980 richt hij samen met Anny De Decker en Bernd Lohaus een afdeling van de Free International University op te Antwerpen.

In 1985 wordt hij activist voor een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen (BIEN).

In 1993 verlaat hij zijn activiteit in de agro-business.

In 1994 werkt hij mee met de Omnibus voor Direkte Demokratie (Parijs).

Hij neemt het initiatief (1995) tot de oprichting van de beweging voor directe democratie in België (WIT) en werkt mee aan het maandblad De Witte Werf.